Základní anglické časy přehledně

Anglické fráze

Anglické časy

Spousta studentů angličtiny, začátečníků nebo mírně pokročilých si stěžuje, že v nich mají chaos. Že časy neumí,  proto pro Vás připravuji  seriál. 

Udělejte si jasno v anglických časech.

Nyní si anglické časy přehledně rozdělíme a v dalších navazujících článcích naleznete podrobnější informace o jednotlivých anglických časech.

Časy jsem přehledně rozdělila do následujících tabulek. Přepište si tabulky nebo si tabulky stáhněte na tomto odkaze a vytiskněte si je.

Časům se také velmi podrobně věnuji na webináři. Jak na základní anglické časy prakticky. Na webinář navazují další praktická videa, online cvičení, …. Klikněte na obrázek a shlédněte webinář

Anglický jazyk má stejně jako český jazyk pouze tři základní časy

Přítomný, minulý a budoucí

Ale tyto časy mají také

a) perfektní formu

b) průběhovou formu

Perfektní forma

Takzvaný „předčas“ (já vždy studentům  říkám, že „předčas“ se tvoří s pomocí  pomocného slovesa have v daném čase + příčestí trpné (tedy třetí  sloupeček anglických nepravidelných sloves, nebo sloveso  s koncovkou ED)

Předpřítomný čas

bude mít tedy sloveso have v přítomném čase (have nebo has) 

Předbudoucí čas

Sloveso  have v budoucím  čase (tedy will have)

Předminulý čas

sloveso have v minulém čase tedy (had). 

U „předčasů“ mluvíme o  něčem  co předcházelo  něčemu ,  ale má to  vztah k přítomnosti. Tyto  časy dělají studentům  angličtiny celkem problémy. Podívejte se ale na tabulku, popřípadě si  ji  stáhněte, vytiskněte a vyvěste na viditelné místo.

Průběhové časy

No a každý z uvedených časů má také průběhovou formu. Já vždy studentům říkám.  Průběhový čas se tvoří pomocí  pomocného slovesa be v daném čase a plnovýznamové sloveso  má koncovku -ing.

Přítomný čas průběhový

jsou to tedy tvary slovesa:  is,  are, am

Přítomný čas průběhový

Líbí se Vám tato tabulka – Minikurz 7 základních anglických časů si stáhnete na tomto odkaze

Minulý čas průběhový

jsou to tvary sloves was, were

Budoucí čas průběhový

 will be

Podívejte se na tabulku, popřípadě si  tabulku stáhněte, vytiskněte a vyvěste na viditelné místo. Pomoci  Vám  mohou i taháky.

To je tedy celkem  3x2x2 = 12 časů.  K těmto  časům musíte ale ještě přidat zvláštní anglický čas „going to, je to zvláštní budoucí čas prostý pro určité specifické okolnosti. 

Budoucí čas prostý - Going to

Přehled základních anglických  časů spolu s tabulkami získáte také v seriálů Minikurz  7 základních anglických  časů. I  tento minikurzu si stáhnete na stránkách  zdarma.

Online jazyky - kurz pro samouky zdarma

Jazyk se můžete učit také přirozeně s pomocí mobilní aplikace Online jazyky.

Neučíte se pouze anglickou gramatiku, nebo časy ale vše je zasazeno do kontextu.

Cvičení jsou různorodá, střídají se poslechy, procvičování slovíček, konverzace … vyzkoušejte si všechny jazykové úrovně zdarma na tomto odkaze.

Zde je rozhovor s jedním z mých studentů, který s Online jazyky studuje. Studium ještě doplňuje individuálními skype lekcemi angličtiny.  

Chcete vědět, jak se naučit minulý čas prostý? Přečtete si tento článek.

Chcete vědět, jak se naučit přítomný čas prostý? Přečtěte si tento článek.

Chcete vědět, podle jakého systému učí základní anglické časy? Přečtěte si tento článek.

Jana Šandová
Lektorka jazyků. Miluji výuku a učení se jazyků. Ráda znalosti, které jsem jako učitel i student získala předávám ostatním, tak aby se i oni mohli efektivně učit. Můj příběh si přečtěte zde >> Autorka eBooků: 15+5 tipů jak se učit jazyky>> Myšlenkové mapy při výuce jazyků>> Angličtina nejen nacesty - více než 500 anglických frází nejen na cesty>>
Komentáře