Základní anglické časy

Online kurz Základní Anglické časy

Objednat 

Online kurz v elektronické podobě
1200.00 Kč
Objednat
Koupí získáte výuková videa, a odkazy na jazykové kartičky a podrobné cvičebnice. Cvičebnice a jazykové kartičky si sami vytisknete
Kartičky a cvičebnice pouze v elektronické podobě
660.00 Kč
Objednat
Objednávkou získáte odkazy na jazykové drilovací kartičky a podrobné cvičebnice v elektronické podobě. Materiály si stáhnete a sami vytisknete.
 • Jste začátečník a chcete se pomalu a systematicky naučit základní anglické časy?
 • Nebo jste se anglicky už učili, ale potřebujete si základní časy zopakovat a systematicky utřídit?
 • Pletou se Vám anglické časy?
 • Jeden čas se naučíte, druhý zapomenete?
 • Vysvětlí Vám učitel anglický čas, ale vy si příští hodinu nic nepamatujete?
 • Ve škole se učíte předpřítomný čas, ale Vy neumíte správně vytvořit a použít přítomný čas prostý nebo průběhový?
 • Potřebujete si zopakovat látku, ale cvičebnice je už vyplněná? Ztrácíte čas hledáním na internetu?
 • Umíte správně vyplnit cvičení, ale když máte mluvit, trvá Vám dlouho, než zareagujete, než se správně zeptáte?
 • Je to už dávno, co jste chodili do školy? Nevíte, co je podmět, přísudek? Chcete, aby Vám někdo vysvětlil gramatiku jednoduše, systematicky, pomalu?
 • Mnoho učebnic je v angličtině, ale Vy jim nerozumíte a tak s učením raději ani nezačnete nebo hned skončíte?

Poznali jste se v některém bodě? :) 

Tak přesně pro vás jsem připravila online kurz

ZÁKLADNÍ ANGLICKÉ ČASY!

Online kurz Základní anglické časy

Jana Šandová
Lektorka angličtiny a autorka on-line kurzu

Umět správně anglické časy je jednou ze základních částí anglické gramatiky. A já vám v tom mohu pomoci. 

Jestli si přejete naučit se dobře základní anglické časy, pořádně si je procvičit, hledáte pravidla pro používání nebo si chcete anglické časy jen osvěžit, připojte se do tohoto online kurzu Základní anglické časy.

Představím vám zde ty nejčastěji používané anglické časy, jejich tvorbu, použití. Procvičíte si jejich tvorbu pomocí jazykových kartiček a podrobné cvičebnice. Naučíte se, kdy který čase použít.

Co v kurzu najdete?

 • Videa, která Vám vysvětli jednoduše a systematicky tvorbu základních anglických časů
  Systematicky se naučíte tvořit základní anglické časy - kladnou větu, zápor, otázku a odpověď
 • Videa, která Vám jednoduše vysvětli použití daného času
  Videa Vám vysvětli použití daného času, porovnávají použití jednotlivých časů. Obsahují vzorové věty
 • Přehledné tabulky se základními anglickými časy
  Získáte přehledné tabulky k vytištění se základními anglickými časy
 • Jazykové drilovací kartičky, které Vám pomohou vše prakticky procvičit, zafixovat a zautomatizovat
  Pravidelným používáním jazykových kartiček si vše mnohokrát vyzkoušíte, procvičíte, prakticky použijete. Potom pro Vás bude snazší vše použít.
 • Cvičebnice
  Online kurz obsahuje cvičebnice pro základní anglické časy. Každá cvičebnice obsahuje 200-300 cvičení pro jednotlivý čas. Cvičení jsou přeložena do českého jazyka. Studenti je překládají zpět do angličtiny. Zjistíte, jestli je vaše znalost času pasivní nebo aktivní. Spolu s překlady máte tedy celkově 400-600 cvičení pro každý čas.
 • Učíte se s pomocí videa
 • Učíte se, opakujete si a trénujete s pomocí jazykových kartiček
 • Učíte se a opakujete si ve cvičebnicích
 • Online cvičení, tzv. klikačky
  Veškeré časy a nepravidelná slovesa si také procvičíte s pomocí online cvičení

Které časy se s pomocí tohoto online kurzu naučíte?

 • 1
  Časování slovesa BE - v přítomném čase
  Naučíte se tvořit základní věty se slovesem BÝT v přítomném čase. Učíte se nejen tvorbu jednotlivých slov, ale i použití v celých větách.
 • 2
  Časování slovesa BE v minulém čase
  Naučíte se správně používat a tvořit minulý čas slovesa být.
 • 3
  Přítomný čas prostý
  Získáte videa, kartičky a cvičebnici, které vás perfektně naučí přítomný čas prostý a jeho použití.
 • 4
  Přítomný čas průběhový
  S pomocí videa, cvičebnice a kartiček se naučíte správně tvořit přítomný čas průběhový. Porovnáte tvorbu přítomného času prostého a průběhového.
 • 5
  Budoucí čas - Will
  Procvičíte si tvorbu budoucího času pomocí pomocného slovesa will. Získáte videa, která vám vysvětli, které časy lze používat k tvorbě budoucího času.
 • 6
  Budoucí čas - Be going to
  Procvičíte si tvorbu blízké budoucnosti.
 • 7
  Minulý čas prostý
  Naučíte se tvořit minulý čas prostý, získáte kartičky k procvičení pravidelných i nepravidelných sloves.

V kurzu získáte 

 1. videa,
 2. drilovací kartičky
 3. a cvičebnici.

To vše vám pomůže dokonale pochopit a procvičit základní anglické časy. NATRVALO. 

1. VIDEA

Co obsahují videa?

 • Videa systematicky vysvětlují tvorbu kladné věty, záporu, otázky a krátké odpovědi.
 • Videa vysvětlují použití daného času.
 • Videa porovnávají dané časy.

Proč jsou videa dobrá?

 • ... s pomocí videa pochopíte tvorbu daného času.
 • ... s pomocí videa pochopíte použití daného času.
 • ...k videu se můžete kdykoliv vrátit, poslechnout ho znovu. Učíte se opakováním stejného a podobného.
 • ...pusťte si videa ještě jednou, vypněte zvuk a zahrajte si na učitele, představte si, že někomu vysvětlujete tvorbu daného času. Tím, že učíte někoho dalšího, učíte i sami sebe.

2. DRILOVÉ opakovací KARTIČKY

Jak vypadají drilové kartičky?

Každá kartička má:

 • První pruh, ve kterém je zapsáno, jaký jazykový jev se procvičuje a zadání vašeho úkolu.
 • Druhý bílý pruh, který obsahuje vzorovou větu, se kterou pracujete.
 • Vpravo dole je překlad dané věty, slova.
 • Kartičky jsou oboustranné. Otočením kartičky si okamžitě zkontrolujete správnost vaší odpovědi.

Proč jsou kartičky tak dobré?

Díky pravidelnému procvičování
touto metodou...

 • ...se vám drilové věty zapíší do dlouhodbé paměti.
 • ...budete automaticky, rychle a bez přemýšlení tvořit věty.
 • ...zrychlíte svůj jazykový projev.
 • ...odstraníte naučené chyby.
 • ...budete mít skvělou a propracovanou přípravu do školy a na zkoušky.
 • ...získáte spousty jazykových cvičení na procvičení základních anglických časů.

Jak využívat kartičky?

 • Při samostudiu
  Pravidelně!! Ideálně 5 - 20 minut si můžete vytáhnout několik kartiček. Vše je připravené. Máte okamžitou zpětnou vazbu. Kartičky můžete nosit s sebou. Nemusíte se učit jen doma. Můžete je využívat při čekání ve frontě, při cestování vlakem,....
 • Při výuce
  Kartičky využívají i učitelé jazyků na základních školách. Na začátku nebo na konci hodiny si vytáhnete kartičky, uděláte úkoly a velmi rychle a efektivně si zopakujete tvorbu času, nepravidelná slovesa.
 • Při zkoušení
  Drilovací kartičky mohou využít i učitelé škol při ústním, ale i písemném zkoušení. Pro písemné zkoušení stačí zkopírovat a vystřihnout pouze jednu stranu kartiček.
 • Jako inspiraci
  Využijete slovíčka a materiály, které používáte při své jazykové výuce a vytvoříte si své vlastní drilovací kartičky na volné pracovní listy, které jsou součástí sady.

S jazykovými kartičkami
si čas procvičíte. :)

3. CVIČEBNICE

Co obsahují cvičebnice? 

 • Cvičebnice obsahuje 200-300 cvičení pro každý čas.
 • Cvičení jsou přeložena do českého jazyka. Studenti je překládají zpět do angličtiny. Zjistíte, jestli je vaše znalost času pasivní nebo aktivní. Spolu s překlady máte tedy celkově 400-600 cvičení pro každý čas.
 • Máte spoustu připraveného materiálu. Učte se pravidelně 5 -10 minut denně a budete překvapení svými výsledky.
 • Při pravidelné práci s cvičebnicí se zrychlí se Vaše reakce, budete se zlepšovat, zmenší se počet chyb. Chybu uděláte jednou, dvakrát, potřetí třeba už ne. :-)

S cvičebnicí
si čas procvičíte písemně. 
:)

S videem se čas naučíte. :)

S jazykovými kartičkami si čas procvičíte. :)

S cvičebnicí si čas procvičíte písemně. :)

Já i mí studenti vidíme rozdíl,
pokud se doma připravují,
pravidelně si opakují s kartičkami,
překládají a dále procvičují.

Opakujte si angličtinu pravidelně, stačí i několik minut denně a budete překvapeni svými výsledky!  

Díky tomuto kompletu se naučíte a zopakujete si základní anglické časy. S trvalými výsledky! 

Jak to vše vím? 

Jmenuji se Jana Šandová a  jazyky učím více než 19 let. Učení miluji. Vím, že jazyky se naučí ten, kdo má talent, ale i ten kdo si pravidelně opakuje, má správnou motivaci a metodu.

Chtěla jsem,

 • aby se mí studenti naučili správně tvořit základní anglické časy.
 • aby měli tvorbu časů zautomatizovanou a nemuseli při mluvení přemýšlet, jak vytvořit zápor, otázku, jak krátce odpovědět.
 • aby měli pro procvičení každého základního času spoustu cvičení na jednom místě a nemuseli je nikde hledat.

Proto jsem vytvořila celý komplet, který obsahuje:

VIDEA

 • Videa, která vysvětlují tvorbu a použití jednotlivých časů. 
 • Videa, která vysvětlují použití jednotlivých časů. 
 • Videa, která porovnávají jednotlivé časy.

CVIČEBNICE

Cvičebnici pro každý jednotlivý čas. V každé cvičebnici je vždy základní tabulka pro daný čas, 200 až 300 cvičení a stejný počet překladových vět. Studenti překládají z českého jazyka do anglického a zase zpět.

DRILOVACÍ KARTIČKY

Součástí kompletu je soubor jazykových drilovacích kartiček, které se mi velmi osvědčily pro pravidelné opakování, ať už během hodin nebo samostudia.

Jazykové kartičky používám už dlouhá léta. Jedná se o jednoduchý, efektivní, ale zároveň časově nenáročný způsob, jak si pravidelně opakovat slovíčka i gramatiku. Kartičky používám při hodinách. Používají je i mí studenti doma. Jsou  ověřené mnohaletou praxí. 

Kartičky a cvičebnici máte možnost získat buď pouze v elektronické formě. Zaplacením faktury získáte odkazy, ze kterých si kartičky a cvičebnice stáhnete a sami vytisknete. 

Nebo v elektronické a tištěné formě. Získáte odkazy, kde si kartičky, cvičebnice a bonusy stáhnete a vytisknete a zároveň Vám poštou zašlu vytištěné kartičky a cvičebnice.

Zvolte Vaši variantu ve faktuře.

Online kurz v elektronické podobě
1200.00 Kč
Objednat
Koupí získáte výuková videa, a odkazy na jazykové kartičky a podrobné cvičebnice. Cvičebnice a jazykové kartičky si sami vytisknete
Kartičky a cvičebnice pouze v elektronické podobě
660.00 Kč
Objednat
Objednávkou získáte odkazy na jazykové drilovací kartičky a podrobné cvičebnice v elektronické podobě. Materiály si stáhnete a sami vytisknete.

K videím, cvičebnicím a kartičkám vám navíc přidám:

 • BONUS #1
  Angličtina nejen na cesty

Více než 500 anglických frází z těchto tématických okruhů:

 • základní fráze - jak se představit, poděkovat, představit sebe a svou rodinu
 • cestování - jak popsat cestu
 • cestování  vlakem - jak si koupit jízdenku, dotazy na odjezdy, příjezdy a přestupy vlaků
Základní anglické fráze nejen na cesty
 • cestování letadlem - informace na letišti, v letadle
 • v hotelu - rezervace hotelu, příjezd a odjezd do hotelu, problémy v hotelu
 • v restauraci - rezervace stolu, objednání, platba, jídelníček, jídla, nápoje
 • nakupování - základní fráze při nakupování v obchodě

 • BONUS #2
  Přehled základních znaků používaných při přepisu výslovnosti anglických slovíček

Videa, cvičebnice a kartičky vás nezbaví ostychu mluvit.

Ale pomohou vám pochopit, natrénovat si daný jev a mnohokrát ho nanečisto použít.  

V budoucnu pro vás bude snazší vystoupit z konformní zóny, přestat se bát a začít jazyk aktivně používat opravdu v praxi a tím se dále učit a zdokonalovat.

Získáte sebevědomí, rychlost, správnost při konverzaci, ústním projevu.      

A kolik to všechno stojí?

Online kurz Základní anglické časy

Za celý online kurz s videi,  cvičebnicemi základních anglických časů a sadami drilovacích kartiček a bonusy zaplatíte 

1.200 Kč

Online kurz v elektronické podobě
1200.00 Kč
Objednat
Koupí získáte výuková videa, a odkazy na jazykové kartičky a podrobné cvičebnice. Cvičebnice a jazykové kartičky si sami vytisknete
Kartičky a cvičebnice pouze v elektronické podobě
660.00 Kč
Objednat
Objednávkou získáte odkazy na jazykové drilovací kartičky a podrobné cvičebnice v elektronické podobě. Materiály si stáhnete a sami vytisknete.

Nakupujte bez rizika

Co, když se Vám Online kurz nebude líbit?

Do kurzu jsem vložila to nejlepší, co vím a co mám v praxi ověřené. Pokud si se přeci jen stalo, že byste došli k tomu, že pro vás není přínosný, nabízím vám garanci vrácení peněz do 30 dnů od zakoupení. Stačí mi do 30 dnů od zakoupení napsat na můj mail a peníze vám vrátím. 

Zkušenosti skutečných studentů s online kurzem

Do kurzu jsem se přihlásila, protože jsem si chtěla zautomatizovat anglické časy. Protože nejsem na jazyky „přirozený talent“, hledala jsem pro mne co nejjednodušší a pohodovou metodu. Při kurzu mi moc vyhovovala anglická výslovnost Jany a to, že gramatické jevy jsou vysvětlovány v českém jazyce, příjemnou a srozumitelnou formou. Videa si mohu pouštět opakovaně, tak jak mi vyhovuje. Ve videu je dostatek prostoru pro zapamatování si, nebo dělání poznámek. Součástí kurzu jsou přehledné propracované tabulky s časováním, cvičebnice a drilovací kartičky. Práce s drilovacími kartičkami i cvičebnicemi je srozumitelně vysvětlená. Kurz doporučuji všem, co si chtějí naučit, nebo zopakovat anglické časy přívětivou, šikovnou a fungující metodou. Drilovací kartičky používáme na začátku hodiny angličtiny, jsou skvělé k procvičení gramatiky, zopakování si toho, co jsme už dělali, co bych měla umět.Líbí se mi i eBook s frázemi, příjemně mne překvapil přepis výslovnosti, který mi opravdu vyhovuje. Anglické fráze jsou seřazeny podle jednotlivých okruhů velice přehledně. Příjemné pro oči je i barevné rozlišení řádků. Uvedené fráze jsou užitečné. V závěru frází je uvedený odkaz na šikovný seznam zkratek používaných při přepisu výslovnosti.
Míla účetní

Co je on-line kurz a jak funguje

Koupí získáte doživotní přístup
do on-line kurzu Základní anglické časy.

 • Jedná se o online vzdělávací program, což znamená, že dostanete přístup do členské sekce. Členská sekce je rozdělena podle jednotlivých časů.

 • Ke každému anglickému času získáte:


  Videa, která vysvětlují tvorbu daného času a jeho použití.
  Jazykové drilovací kartičky, které daný čas procvičují.
  Cvičebnici s více než 200 cvičeními na procvičení daného času.

  Vše najdete přehledně v členské sekci on-line kurzu. 

 • Získáte odkaz na cvičebnice i jazykové kartičky, sami si je vytisknete. 
 • Všechny moduly kurzu se Vám otevřou najednou. Sami si vyberete, který čas se chcete učit a kdy začnete. Sami si vyberete tempo svého studia.
 • Do členské sekce máte doživotní přístup, to znamená, že se sem můžete přihlásit kdykoliv, odkudkoliv.
 • Tento kurz nyní obsahuje 7 modulů, postupně ho budu rozšiřovat o další anglické časy, jeho cena tedy dále poroste. Vy, ale už nezaplatíte ani korunu navíc. Koupí kurzu získáte jeho doživotní aktualizaci.

Malé shrnutí toho, co nákupem získáte

Online kurz Základní anglické časy
0
videí
0
drilovacích kartiček
0
cvičebnic
0
bonusy
0
anglických frází

A to vše za 1.200 Kč!

 • Videa vysvětlující základní anglické časy

  Získáte 50 videí pro každý jednotlivý čas, které vám pomohou pochopit tvorbu jednotlivého času a jeho použití.

 • Cvičebnici základních anglických časů

  Získáte více než 200 cvičení pro každý jednotlivý čas, které vám pomohou dokonale natrénovat tvorbu a použití základních časů v anglickém jazyce.

  Více než 200 překladových vět pro každý čas. 

 • Drilovací kartičky - základní časy
  Získáte více než 1000 drilovacích kartiček, které vám pomohou dokonale natrénovat tvorbu a použití základních časů v anglickém jazyce.

  ➙ Naučíte se tvořit základní anglické časy
  ➙ Vše si procvičíte ve vzorových větách

  Neučíte se jednotlivě, ale ve větách.
 • Základní přehled znaků používaných při přepisu anglické výslovnosti
  Jako Bonus č. 1 získáte Základní přehled znaků používaných při přepisu anglické výslovnosti.
  Jako Bonus č. 2 získáte Základní přehled času používaných v anglickém jazyce, spolu s cvičeními k jejich procvičení.
 • Více než 500 anglických frází z 9 oblastí
  Jako Bonus č. 2 získáte Angličtinu na cesty, ve které najdete více než 500 anglických frází z mnoha tématických okruhů.

Tak už více neváhejte a udělejte první krok na vaší cestě ke zlepšení se v angličtině. Klikněte na tlačítko Ano, to chci   a během chvilky vám pošlu přístup na váš e-mail spolu s bonusy. 

 • Chcete se na něco zeptat?
 • Není vám něco jasné?
 • Chcete se poradit?

Pište mi na e-mail j.san@post.cz, jsem tu pro vás! 

Jana Šandová

Spolupracuji

Více informací