Stáhněte si zdarma audionahrávky, jazykové opakovací kartičky a cvičebnici pro anglická nepravidelná slovesa a minulý čas prostý

Anglická nepravidelná slovesa do ucha 

jednoduše, efektivně a bez zbytečného biflování 

 • Jednoduše
 • Efektivně
 • Bez zbytečného biflování

Chcete při mluvení používat automaticky minulý čas prostý? Anglická nepravidelná slovesa?  Bez přemýšlení se zeptat, přitakat a nebo odpovědět záporně?  Bez zbytečného biflování za 5 minut denně? Jednoduchou, ale efektivní metodou? Naučím Vás devět nepravidelných sloves a systém, jak se učit anglická nepravidelná slovesa. 

 • Učte se pravidelným opakováním
 • Poslechem audionáhrávek
 • Opakujte si pravidelně s jazykovými kartičkami
 • Opakujte a učte se se cvičebnicí
 • Věty se Vám zapíší do dlouhodobé paměti
 • Budete automaticky a rychle tvořit podobné věty
 • Odstraníte naučené chyby
 • Máte skvělou a propracovanou přípravu do školy