Online kurz Angličtina pro mírně pokročilé začátečníky

Jak se naucit mluvit anglicky

Jazyky s radostí učím už více než 20 let, připravuji pro studenty angličtiny hlavně začátečníky a mírně pokročilé různé materiály. Mezi jinými i online kurz Angličtina pro mírně pokročilé začátečníky.

Proč jsme tento kurz vytvořila?

Jazyky učím už více než 20 let. Učení miluji a vím, že jazyky se nenaučí ten, kdo má talent, ale ten, kdo si pravidelně a systematicky opakuje, má správnou motivaci a metodu.

Úplně původně vznikl tento kurz pro mé vlastní studenty. Velmi ráda učím studenty úplné začátečníky nebo mírně pokročilé, všech věkových kategorií, ale  

 • Spousta učebnic a knih je v angličtině. Já vím, že když se chcete naučit cizí jazyk, je nejlepší angličtinou se obklopit. Ale studenti úplní začátečníci nebo mírně pokročilí, se v těchto pouze anglických učebnicích ztrácet. U úplných a mírně pokročilých začátečníků ráda porovnávám český a anglický jazyk, používám překlady

Proto jsem pro své studenty připravovala další materiály, pracovní listy, kartičky, porovnávala s českým jazykem, až přišel nápad vše uspořádat nejprve do kurzu pro úplné začátečníky a potom do pokračovacího kurzu pro mírně pokročilé začátečníky. Kurz pro mírně pokročilé začátečníky se nyní opět otevírá a společně s novými studenty začneme studovat opět v únoru tohoto roku.  

Chtěla jsem, aby měli studenti spousty různorodých materiálů k procvičování. Online kurz Angličtina pro mírně pokročilé začátečníky obsahuje

 • pracovní listy,
 • jazykové opakovací kartičky,
 • nahrávky slovíček,
 • konverzační témata,
 • výuková a procvičovací videa,
 • v uzavřené facebook skupině pravidelné jednoduché úkoly třikrát denně,
 • „slohové úkoly“,
 • rady a tipy jak studovat,
 • odkazy pro sledování jednoduchých anglických videí.

Vše je sestaveno tak, abyste se s  mojí podporou v uzavřené facebook skupině mohli obklopit jednoduchou angličtinou každý den, ale zároveň ji nebyli zahlceni. V žádném případě se ale nejedná o kurz, který Vám vše jednoduše nalije do hlavy.

Jak to v kurzu vypadá?

Celý kurz je rozdělen do deseti jazykových bloků. Každý jazykový blok studujeme dva týdny. Všichni začínáme stejně a jedeme spolu, ale můžete si studovat i samostatně svým tempem.

Jeden jazykový blok obsahuje

Slovíčka

součástí kurzu je seznam slovíček a jejich nahrávky. Studenti si nahrávky stáhnou do mobilu, na počítač a učí se je při cestě vlakem, autem, nebo doma když myjí nádobí a dělají jednoduché práce

Videa

videa, která jednoduše, pomalu a systematicky česky vysvětlují základní anglickou gramatiku, jako např. tvorbu času, použití slovíček a podobně. 

Tréninková videa

videa, která trénují gramatiku, konverzaci nepravidelná slovesa. Uslyšíte například českou větu, potom následuje pauza, v době pauzy zareagujete a potom uslyšíte správnou odpověď. Trénujete mluvení a reakce v anglickém jazyce ústně.

Pracovní listy

Každý jazykový blok studenti získají čtyři-pět pracovních listů, které systematicky procvičují slovní zásobu a gramatiku dané lekce. Vypracování pracovních listů Vám zabere několilk minut denně. Máte připraveny materiály pro pravidelné písemné studium a opakování. Pracovní listy trénují tvorbu času, gramatiku, slovní zásobu, anglická nepravidelná slovesa. Velmi často obsahují překlady a překladová cvičení. Součástí každého pracovního listu je také řešení. Vše si hned jednoduše zkontrolujete.

Text, konverzační témata

pro procvičení slovíček a gramatiky dané lekce slouží pracovní list s textem. Anglicky se učíte hlavně proto, abyste se naučili mluvit, reagovat. Vše si ještě jednou procvičíte s tímto textem a konverzačními tématy. 

Konverzační téma obsahuje většinou článek, dialog, se kterým postupně pracujete celý týden.

Anglický článek si nahlas přečtete, přeložíte do českého jazyka, poslechnete na anglické nahrávce. Posloucháte na nahrávce a doplňujte chybějící slova. Překládáte z českého do anglického jazyka. Odpovídáte na otázky k textu. Vytvoříte podobný text na dané téma, pošlete mi ho a já ho velmi ráda opravím.

Jazykové opakovací kartičky

Ke každému bloku získáte jazykové opakovací kartičky vytvořené konkrétně pro procvičování slovní zásoby i gramatiky daného týdne. Kartičky si vytisknete, vytvoříte si z nich několik sad. Jednu můžete mít doma na psacím stole, druhou v kabelce, třetí v práci. S kartičkami studujete a opakujete, když jedete do práce, když čekáte u lékaře, ….

Kartičky velmi ráda a doporučuji je pro pravidelné opakování. Jsou geniálně jednoduché, ale zároveň účinné.

Jak jazykové opakovací kartičky vypadají?

Kartičky jsou oboustranné. Každá kartička je rozdělena na tři pruhy

První pruh, ve kterém je uvedeno, jazykový blok, který se procvičuje a zadání úkolu, např. vytvořte zápornou větu.

Druhý pruh, který obsahuje větu, se kterou pracujete, např. I get up at 6 o´clock.

Třetí pruh, který obsahuje překlad věty, se kterou pracujete, např. Vstávám v 6 hodin

Kartičky jsou oboustranné. Chcete znát výsledek? Otočte kartičkou.

Při pravidelném používání 
 • zrychlíte Váš jazykový projev  
 • nepřemýšlíte nad tím, jaký tvar slovesa použít, jak vytvořit zápor, jak se zeptat.
 • umím-li použít daný gramatický jev a nemusím dlouho přemýšlet nad tím, jaký tvar slovesa použít nebo jaké pomocné sloveso, mám při běžné mluvě napůl vyhráno.
 • odstraníte naučené chyby
 • už nepřemýšlíte nad tím, jak který čas vytvořit
 • pravidelným opakováním si zautomatizujete tvorbu daného času. Látku si uložíte do dlouhodobé paměti. A přitom Vám pravidelné opakování nemusí zabrat víc než 5 minut denně. Důležité je slovíčko pravidelné 😊

Další věc, kterou online kurz obsahuje jsou slovíčka v aplikaci Quizlet

Slovíčka pro kurz máte také připravená pro aplikaci Quizlet. Můžete si je tedy opakovat na počítači nebo tabletu.

Nepravidelná slovesa – každý jazykový blok se naučíme několik nových nepravidelných sloves, ne mnoho, většinou asi jen 5 nepravidelných sloves. Ale tímto způsobem se v  průběhu celého kurzu naučíte všechna základní nepravidelná slovesa.

Získáte také facebookovou podporu uzavřené skupiny

Účastníci kurzu se mohou (ale nemusí :)  přihlásit do uzavřené facebookové skupiny. V uzavřené facebook skupině se pravidelně setkáváme při živém vysílání. Odpovím na případně dotazy.

Každý den na Vás ve skupině čeká několik jednoduchých úkolů, které budou dále procvičovat látku, slovní zásobu i gramatiku. 

Díky skupině budete každodenně obklopeni jednoduchou angličtinou.  Ve skupině si můžete také najít parťáka na další procvičování.

Skupina je Vaším motorem a motivací. Protože s ostatními se to lépe táhne. 

Dále na Vás ve skupině čekají další rady a tipy, odkazy na videa, apod.

Celý kurz je sestaven tak, abyste měli dostatek různorodého materiálů pro pravidelné opakování, procvičování, psaní, mluvení i poslech. 

Kurz Angličtina pro mírně pokročilé začátečníky – je určen pro mírně pokročilé začátečníky. Co se týče gramatiky, budeme se hodně věnovat minulému času prostému, nepravidelným slovesům, Naučíme a zopakujeme si přítomný čas prostý, průběhový, would like a can.

Z témat, kterým se budeme věnovat je to například :vyprávění příběhů z minulosti, každý týden můžete napsat a sdílet krátké vyprávění, několik vět o tom, co jste dělali, vyprávění o své dovolené, nakupování, restaurace, co umíte, neumíte, co byste rádi uměli, co rádi děláte, atd.

Pokud jste začátečník a chcete se učit anglicky, přihlaste se do kurzu zde

Po přihlášení a zaplacení získáte přístup do kurzu a nulté lekce. Seznámíte se s prostředím kurzu. Vyzkoušíte, jak vše funguje. 7.2.2020 se Vám otevře první lekce, první jazykový blok a mi všichni začneme společně na vaší cestě za lepší angličtinou. Další týdny se Vám budou vždy pravidelně otevírat, každé dva týdny vždy nová lekce.

Jana Šandová
Lektorka jazyků. Miluji výuku a učení se jazyků. Ráda znalosti, které jsem jako učitel i student získala předávám ostatním, tak aby se i oni mohli efektivně učit. Můj příběh si přečtěte zde >> Autorka eBooků: 15+5 tipů jak se učit jazyky>> Myšlenkové mapy při výuce jazyků>> Angličtina nejen nacesty - více než 500 anglických frází nejen na cesty>>
Komentáře