Drilovací kartičky při výuce jazyků

Drilovací kartičky

Smyslem jazyka není biflovat se gramatiku, vyplňovat gramatická cvičení.

Pokud si ale chcete popovídat, odpovědět, na něco se zeptat, určité gramatické znalosti se Vám přece jen hodí.

Jedním ze způsobů, jak se gramatiku naučit, zafixovat, zautomatizovat a uložit do dlouhodobé paměti je drilování, neboli pravidelné opakování. Já ráda používám jazykové drilovací kartičky.  Drilovací kartičky pro přítomný čas prostý, vytvořené podle tohoto návodu si můžete zdarma stáhnout i zde.

Dnes Vám povím a názorně ukážu, jak a proč si kartičky takto vytvořit, jak s nimi pracovat se můžete dočíst zde.

Tak tedy, potřebuji se dobře naučit přítomný čas prostý, abych při mluvení a konverzaci nemusela bádat nad tím, jak se zeptat, ale automaticky otázku vytvořila.

 

Jak se tvoří přítomný čas prostý v anglickém jazyce?

a) kladná věta

b) záporná věta

c) otázka

d) krátká odpověď na otázku –  ano ne

 

Kladná věta je tedy pouze základní tvar slovesa/infinitiv spojený s podmětem nebo zájmenem, např.

 

I work, I watch, I play, they swim, we sleep, you go

U kladné věty si musíme dávat pouze pozor u 3 os. j.č., neměli bychom zapomenout připojit –s

He works , she watches, he plays, she swims, Tom sleeps, Sara goes

 

Aby to nebylo tak jednoduché,  přidávání koncovky –s může znamenat určité změny ve psaní

 1. Sloveso končí na o – přidáváme es

Go – goes

Do – does

2. Sloveso končí na sykavku – s, sh, ch, x – přidáváme es, vyslovujeme iz

 

Watch – he watches

Finish – she finishes

3. Sloveso končí na – y

1. Před tvrdým y je samohláska (a, e, i, o, u) – nic se nemění, přidávám pouze s

He plays

2. Před tvrdým y je souhlaska (h, ch, k, r, d, t, n, b, f, l, m, p, s, v, z, c, j, :)

Tvrdé y se změkčí a přidáme es

y ⇒  ies

Fly – he flies

Cry –  she cries

Study – she studies

3. Třetí osoba se tvoří nepravidelně

He is

He has

Modální slovesa: he can, he must, he should, ….

 

Vytvořím si tedy několik kartiček, které budou procvičovat tyto jevy. Protože postupuji podle pravidla od jednoduššího ke složitějšímu (toto pravidlo prosazoval při výuce jazyka už J.A.Komenský), budu vytvářet nejprve pouze slovesa s osobním zájmenem

 1. Kartičky, které pouze tvoří 3. os.jč

Na jedné straně je sloveso v základním tvaru a na druhé straně je sloveso ve třetí osobě.

 

Play x he plays

study x he studies

2. Vytvořím i několik překladových kartiček

Na jedné straně je sloveso ve 3 osobě j.č. anglicky, na druhé straně česky. Při práci s kartičkami je snazší nejprve překládat z cizího jazyka do čj a poté naopak, více o tom v článku zde.

Ale protože vím, že je dobré učit se jazyk ve frázích, vytvořím několik vzorových překladových kartiček, které budou obsahovat celé věty. Doporučuji používání slov, které jsou v jazyce běžné. Na jedné straně je vzorová věta v angličtině, na druhé straně je vzorová věta v českém jazyce. Např.

 

He plays football every day.   Hraje každý den fotbal.

Opět je při práci s kartičkami lepší překládat nejprve z anglického jazyka do českého a poté naopak.

 

Při tvorbě kartiček se inspirujte vaší učebnicí angličtiny a gramatiky.

 

Máme vytvořené kladné věty. Nyní postoupím na tvorbu záporných vět.

Zápor u přítomného času prostého se tvoří v angličtině pomocí pomocného slovesa don´t/doesn´t  a základního tvaru slovesa, samozřejmě spolu s podmětem.

 

I work x I don´t work

You play x you don´t play

He swims x he doesn´t swim

(pozor s je zde pouze jedno, studentů říkám, že Angličani jsou líní a co můžou zkrátí, co mohou vypustí a mají jenom jedno s). Opět vytvořím několik sad.

 

 1. Kartičky, kde na jedné straně bude kladná věta, na druhé straně záporná, např.

 

I work x I don´t work

He studies x he doesn´t study

 

Budu se učit pouze tvorbu času

2. Překladové kartičky.

Na jedné straně bude jednoduchá věta v záporu v angličtině, na druhé straně bude tato věta v češtině.

Opět platí pravidlo, že je dobré učit se jazyk v celých frázích a jednoduchou slovní zásobu.

 

Nyní vytvoříme kartičky pro otázky, opět budeme postupovat od jednoduššího ke složitějšímu, nejprve otázky zjišťovací, např.

 

Do you live in Prague? – Žiješ v Praze?

Dou you speak English? – Mluvíš anglicky?

 

Poté přidám i tázací zájmena.

Where do you live?  – Kde žiješ?

Why do you learn English? –  Proč se učíš anglicky?

Takto si na kartičky zpracujte celý přítomný čas a ostatní časy.

Jednotlivé časy, nebo gramatické jevy si můžete vytisknout na různobarevné papíry, abyste je mohli vizuálně rozlišovat.

Vyzkoušejte si princip těchto kartiček zdarma

Chcete vědět, jestli jste se naučili dobře přítomný čas prostý?

Vyzkoušejte online test zdarma zde. Kolik získáte procent? Je třeba se ještě učit. Na těchto stránkách je umístěno i mnoho dalších anglických testů, které si můžete vyzkoušet.

Drilové kartičky minulý čas prostý v anglickém jazyce

Pomocí kartiček se můžete také naučit minulý čas prostý, pravidelná i nepravidelná slovesa.

Proč drilové kartičky?

V současné době mám zpracované kartičky na angličtinu Anglicky 5 minut denně. Jedná se o komplet zpracované gramatiky a některých frází. Kartičky mám vystřižené a uložené v papírové tašce. Mí studenti si na začátku hodiny vytáhnou náhodně 5 kartiček. Každá obsahuje 5 úkolů, zaměřených na stejný jev, během pár minut si tedy zopakujeme 5 gramatických jevů, uděláme 25 jednoduchých cvičení.  Některá jsou jednodušší, jiná složitější. Studenti si pamatují, že už danou kartičku měli, vidím i rozdíly mezi studenty, kteří kartičky používají doma – ti dělají stále méně a méně chyb a těmi kteří se učí pouze při hodině – ti se zlepšují, ale ne tak rychle. Toto studium doplňuje nácvikem konverzace podle knihy Konverzační témata pro výuku jazyků. O tom, proč je dobré učit se jazyk hraním dialogů píši zde.

Student nemusí vědět co je podmět, co přísudek, co tázací zájmeno, pouze procvičuje daný jev, a podobně jako děti se učí opakováním – drilováním. Dovolí si dělat chyby.

 

 

Jana Šandová
Lektorka jazyků. Miluji výuku a učení se jazyků. Ráda znalosti, které jsem jako učitel i student získala předávám ostatním, tak aby se i oni mohli efektivně učit. Můj příběh si přečtěte zde >> Autorka eBooků: 15+5 tipů jak se učit jazyky>> Myšlenkové mapy při výuce jazyků>> Angličtina nejen nacesty - více než 500 anglických frází nejen na cesty>>
Komentáře
 • Stáhněte si anglické drilovací kartičky zdarma

 • Drilovací kartičky zdarma

  Naučte se přítomný čas prostý v anglickém jazyce pomocí drilovacích kartiček

 • Připojte se na Facebook
 • Nejoblíbenější příspěvky
 • Rubriky
 • Stáhněte si eBook zdarma

 • Váš eBook zdarma